Desátou šampionkou mladých klisen plemene hafling se stala Bahar

První zářijovou sobotu, dne 3. 9. 2016, se za slunečného počasí uskutečnil již desátý ročník Národního šampionátu mladých klisen plemene hafling. Po několika letech se tato nejvýznamnější národní chovatelská událost pro toto plemeno přesunula opět do areálu pardubického dostihového závodiště, kde se již tradičně konala v rámci výstavy Koně v akci. V rámci této velké koňské akce se konalo také MČR v sedlových disciplínách plemene hafling, ale o tom se dozvíte více v samostatném článku.

Do šampionátu bylo přihlášeno celkem patnáct klisen ve věku tří až šesti let s minimálním exteriérovým hodnocením 7,1 bodu. Jedenáct klisen se utkalo v kategorii 3 - 4 roky a čtyři klisny v kategorii 5 - 6 let. Z prvních tří umístěných v každé kategorii byla následně vybrána celková šampionka. Dále se soutěžilo o nejkrásnější klisnu českého chovu, tedy klisnu narozenou na území České republiky, o tento titul se ucházelo šest adeptek. Letošní novinkou byla divácká cena, dalo by se říci Miss sympatie, kdy o vítězce rozhodovali sami diváci výběrem ze všech zúčastněných klisen a hlasováním v průběhu celého dvouhodinného hodnocení.

Tak jako každý rok byli opět domluveni zahraniční posuzovatelé, tentokrát měl dorazit prezident Světového svazu (HWZSV) Lukas Scheiber a mezinárodní posuzovatel pro plemeno z Itálie Hemlut Breitenberger. Bohužel ale došlo ze strany pana Scheibera k drobné chybě v plánování a večer před zahájením šampionátu jsme se dozvěděli, že nebude moci dorazit. Rána to byla jak pro organizační tým akce, kdy se musela urychleně hledat náhrada na post posuzovatelů, tak pro samotné chovatele, protože hodnocení jejich klisen zahraniční komisí je vždy chápáno velmi prestižně. Komise byla nakonec složena z MVDr. Jaroslava Dražana, světového posuzovatele pro plemeno hafling a národních posuzovatelek, Ing. Veroniky Jenikovské a MVDr. Martiny Kuthanové.

Před zahájením samotného šampionátu se chovatelům představila kolekce mladých plemenných hřebců. Za zmínku rozhodně stojí skutečnost, že jsou všichni českého chovu, aktivně sportují a byli i účastníky současně probíhajícího MČR v sedlových disciplínách. Přehlídku zahajoval služebně nejstarší šestiletý 1975 Athos po Anselazio z matky Desideria po Nordtirol, v majetku firmy IMOBA, a.s., který letos získal definitivní výběr pro plemenitbu a působí na stanici Dvůr Semtín. V loňském roce se umístil na třetím místě v anketě Nejkrásnější kůň ČR. O rok mladší hřebec 2038 Amaranth po Ajax-G z matky Šárka po Nurmi je v majetku pana Františka Volka a v letošním roce působil v Loděnicích u Moravského Krumlova. Amaranth s přehledem letos zvítězil ve své kategorii ve výše uvedené anketě a postoupil mezi tři nejlepší. Trojici uzavíral tříletý čerstvě licentovaný hřebec 48/908 Art po Artist-L z matky Cesy po Nimrod v majetku pana Pavla Lišky z Mostu. Tento velmi nadějný drezurně připravovaný hřebec po chovateli oblíbeném otci teprve čeká na svou první připouštěcí sezonu.

Po hřebcích se divákům nejdříve představily všechny účastnice šampionátu mladých klisen a poté už zůstala v padoku jen kategorie 3 - 4letých klisen, kterou tvořilo jedenáct adeptek, z toho pět českého chovu.

Komise měla před sebou velmi těžký úkol, neboť třída byla velmi vyrovnaná, všichni předvádějící měli své svěřenkyně pečlivě připravené a navíc se mezi účastnicemi nacházela i Amelina, vítězka své třídy z loňské světové výstavy haflingů v Ebbsu. Tato velmi kvalitní klisna ovšem našla v Pardubicích přemožitelku. Byla jí také účastnice světové výstavy s hodnocením 1a, klisna rakouského původu Bahar po hřebci Stilton z matky Badina po Wolfgang pana Marka Studničky z Vrchovan a stala se tak vítězkou své kategorie. Bahar je velmi ušlechtilá, rámcová dobře svázaná klisna, s výborným napojením hlavy na krk a vynikající mechanikou pohybu, kterou zde dokázala naprosto perfektně předvést především v klusu a především díky tomu získala první místo.

Na druhém místě se velmi těsně umístila již zmiňovaná Amelina po hřebci Stainz z matky Amedina po Amadeus, také je importována z Rakouska a jejími majiteli jsou manželé Sixtovi z Obroku. Tato klisna je velmi harmonická, ušlechtilá, s výbornou hřbetní linií, dobře vyjádřeným kohoutkem a opět velmi dobrou mechanikou pohybu.

Na třetí místo se probojovala klisna rovněž rakouského původu Hoffnung po hřebci Walzertraum z matky Helen po Standschütz v majetku pana Marka Studničky z Vrchovan. Klisna má výborně vyjádřený požadovaný užitkový typ, je harmonické stavby těla i končetin a jako obě další finalistky se velmi pěkně předvedla v pohybu.

Kategorie 5 - 6letých klisen byla zastoupena sice pouze čtyřmi klisnami, z toho jednou českého chovu, ale o to těžší bylo rozhodování. Pódiová umístění nakonec patřila rakouským klisnám.

První místo získala šestiletá Wunja po hřebci Wolfgang z matky Wonika po Standschütz pana Pavla Studničky z Vrchovan. Wunja je harmonická dobře svázaná klisna s velmi pěkně vyjádřeným užitkovým typem a dobrou horní linií na kterou navazuje dobře nasazený krk. Možná i díky své drezurní přípravě tato klisna disponuje velmi dobrou mechanikou pohybu.

Stříbrnou pozici získala loňská šampionka mladých klisen a také mistryně Evropy ve všestrannosti, šestiletá Atlantis po hřebci Anselazio z matky Augura po Strato, majitelem je taktéž pan Pavel Studnička. Atlantis opět vyjadřuje požadovaný užitkový typ, má harmonickou stavbu těla, dobrou hřbetní linii s pěkně utvářeným kohoutkem a dobrým nasazením krku.

Třetí místo obsadila pětiletá klisna Daylight po hřebci Sevruga z matky Dorena II po Altess v majetku firmy IMOBA, a.s. Daylight je klisna v požadovaném užitkovém typu s velmi pěknou hřbetní linií a celkově harmonickou stavbou těla.

Těchto šest klisen postoupilo do klání o titul národní šampionky. Oproti letům minulým, kdy se dařilo starším a zkušenějším klisnám, získala letos titul Národní šampionky čtyřletá klisna Bahar a trofej putovala po roce opět do Vrchovan k panu Pavlu Studničkovi. Druhé místo patřilo Amelině manželů Sixtových a třetí místo uhájila před mladší generací šestiletá Wunja pana Pavla Studničky.

Následně se do padoku vrátilo šest klisen českého chovu, aby se utkaly o titul Nejlepší klisna českého chovu. Trofej obhájila loňská vítězka této ceny, klisna 6/976 Moneta po hřebci Nibelung z matky Messyna po Amadeus paní Evy Ševelové z Loděnice u Moravského Krumlova. Moneta je harmonická klisna v požadovaném užitkovém typu s pěknou hlavou a dobrou hřbetní linií, což ocenili i rozhodčí na světové výstavě, které se Moneta v loňském roce účastnila.

Jako poslední se dostali ke slovu diváci, kteří hlasováním pomocí rozdaných formulářů zvolili svou favoritku. Diváckou cenu získala čtyřletá klisna rakouského chovu Niva po hřebci Nabucco z matky Norena po Alpenstein pana Pavla Studničky z Vrchovan, která získala 45 hlasů z celkem více než 160 odevzdaných. Z hlasujících diváků byl vylosován výherce, kterému rodina Studničkových poskytne zdarma vyjížďku na haflingovi.

Závěrem bychom rádi poděkovali našim sponzorům, firmě ADW Feed za finanční podporu a poskytnutí věcných cen, firmě Energys za věcné ceny, DS Pardubice za spolupořadatelství a rodině Studničkových za poskytnutí ceny pro diváky. Také se omlouváme jménem Lukase Scheibera všem účastníkům za chybějící zahraniční komisi a v návaznosti na to i organizační nedostatky, které byly způsobeny tím, že někteří z organizátorů byli odveleni do komise, ale věříme, že v příštím roce vše proběhne bez těchto komplikací.

 

Text: MVDr. Martina Kuthanová

 

Foto: Veronika Bechová a Míla Rambousková

Další foto najdete na www.haflingove.cz a na těchto odkazech: https://www.zonerama.com/VeronikaBechova1/Album/2023809
https://www.facebook.com/mila.rambouskova/media_set?set=a.15069293626665...

Obrázky: