Česká výprava na světové výstavě haflingů bodovala

Letošní rok je tak trochu superrokem pro haflingy. Sešly se v něm totiž dvě největší mezinárodní akce, a to světová výstava a evropský sportovní šampionát. Zatímco výstavu v Ebbsu má česká výprava již velmi úspěšně za sebou, na sportovní akci se (ve velmi podobné sestavě) teprve připravuje. A jak tedy první červnový týden výstava v Ebbsu pro naše chovatele dopadla?

První účast na výstavě měla Česká republika již na uplynulém ročníku před pěti lety. Dvě mladé klisny z Vrchovan a Obroku sice získaly velmi dobrá hodnocení, ale do celkového pořadí v obrovské konkurenci nijak nezasáhly. Letos vypravili čeští chovatelé na již šestý ročník výstavy celkem deset koní, kteří se v konkurenci sedmi set haflingů rozhodně neztratili a nečekaným bonusem bylo dokonce zisk titulu vítězky třídy pro dvouletou klisnu Amelinu manželů Sixtových. 

Opravdu náročný program začal ve čtvrtek detailním předváděním a hodnocením koní na ruce v pěti trojúhelnících, kde každého koně ohodnotila tříčlenná komise složená vždy z jednoho posuzovatele z Rakouska, jednoho z Itálie a jednoho z některé jiné zúčastněné země. Složení komisí bylo letos novinkou, protože výstava se konala poprvé od založení „nového“ světového svazu a poprvé se tak ve větší míře účastnili posuzovatelé z jiných zemí než z Rakouska. Také počty koní z ostatních států oproti předchozím ročníkům narostly a podle zasvěcených byla i atmosféra mezi chovateli celkově otevřenější ke změnám. To jsou jistě důsledky dobré práce světového svazu, který si klade za cíl sjednotit chov, šlechtění a hodnocení ve všech státech a dosáhnout sdílení co nejvíce informací o koních.

Ačkoliv sjednocení pohledu a systému hodnocení zatím nebylo (a pravděpodobně nějakou dobu ještě nebude) dosaženo, na světové výstavě musel být samozřejmě stanoven jednotný systém hodnocení. Po diskusích technické pracovní skupiny svazu bylo rozhodnuto, že v Ebbsu se bude hodnotit podle rakouského systému, kdy jsou koně z hlediska exteriéru obodováni třemi známkami, které jsou uděleny za přední, střední a zadní část trupu. Zvlášť se samozřejmě hodnotí i chody. Aby se všichni posuzovatelé nominovaní na světovou výstavu (ČR měla svého zástupce v osobě MVDr. Jaroslava Dražana) dostatečně naučili tento systém používat a sjednotili „oko“ na stejný typ koní, museli absolvovat v průběhu dvou uplynulých let několik povinných školení a praktických cvičení na různých akcích v Rakousku a Itálii.

Jednotlivé komise měly ve čtvrtek za úkol ohodnotit jednotlivě vždy několik tříd koní – těch bylo vypsáno celkem 40 a koně do nich byli rozděleni podle věku. Následně se pak vždy celá cca 20 – 25 členná třída přesunula do hlavního předvadiště, kde skupinu zhodnotila ještě hlavní komise, případně upravila pořadí stanovené komisí v trojúhelníku a vyhlásila výsledky.

Hned v první třídě, kterou tvořili nejstarší hřebci (třída 14 – 23 letých) měla ČR zastoupení v podobě hřebce Avalona, který pochází právě z Tyrolska a před dvěma lety byl zakoupen manželi Studničkovými, u nichž nyní působí v plemenitbě. Pro Avalona to rozhodně nebyla v Ebbsu premiéra – před deseti lety se zde stal vítězem třídy a světové výstavy se zúčastnil i v roce 2010. Přestože tentokrát na vítězství nedosáhl, získal vynikající hodnocení 1a a celkové páté místo v třídě.

Zbylých devět českých koní přišlo na řadu během pátku, kdy pokračovalo hodnocení na ruce. Klisny byly rozděleny podle věku do osmi různých tříd, takže bylo poněkud náročné stíhat hodnocení všech koní a ještě sledovat jejich přesuny do hlavní arény k vyhlášení finálních výsledků. Jako první byla hodnocena sedmiletá Campbella manželů Sixtových, dcera výše zmíněného plemeníka Avalona narozená v Tyrolsku. I tato klisna byla hodnocena známkou 1a a umístila se přesně v polovině osmnáctihlavé skupiny 7-8 letých klisen.

V třídě pětiletých klisen bez hříbat pak následovala klisna Andromeda, která je v majetku společnosti IMOBA a pochází rovněž z chovu v Tyrolsku. Také tato dcera zdejšího plemeníka Abendsterna získala nejvyšší možnou známku a výsledné vynikající sedmé místo ve své třídě.

V ročníku tříletých měla ČR dvě želízka v ohni. Jako první nastoupila Bahar, dcera (opět tyrolského) hřebce Stilton, kterou její současní majitelé manželé Studničkovi koupili na aukci v Ebbsu coby odstávče. Bahar získala ve své třídě výborné páté místo a opět hodnocení 1a.

Druhou tříletou klisnu Monetu (po otci Nibelung) na výstavu dovezla Eva Ševelová. Moneta jako jediná ze dvou účastnic, které jsou z českého chovu, získala také vysoké hodnocení 1a, i když celkově se v třídě umístila až na 16. místě.

Stejně jako ročník tříletých byly i klisny narozené v ročníku 2013 zastoupeny téměř stovkou koní, takže musely být rozděleny na čtyři části. V nejpočetnější z těchto skupin nastoupila i klisna Dior, po hřebci Walzertraum, kterou do dějiště světové výstavy vyslala IMOBA Praha. Také tato klisna získala výborné umístění, a to na konečném pátém místě, opět se známkou 1a.

Další dvě dvouleté klisny nastoupily společně ve 36. třídě. Pro druhou vyslankyni z chovu Evy Ševelové, klisnu Gáju (po Andiamo) znamenala tato účast desáté místo a známku 1a. Při vyhlašování tří nejlepších klisen této třídy byla do středu mezi tři nejlepší volána i další česká účastnice, klisna Amelina. Ačkoliv ani Tereza Sixtová, která klisnu předváděla, si zprvu nebyla úplně jistá, že opravdu slyšela katalogové číslo své svěřenkyně 593, nakonec se ukázalo, že nejenže je Amelina mezi nejlepší trojicí, ale dokonce dostane krásnou šerpu pro vítězku třídy! Zbývá doplnit, že se jedná o dceru tyrolského hřebce Stainz, o němž ještě bude v závěru textu řeč…

Desátou do české party byla v Ebbsu roční Seija, kterou opět dovezli manželé Sixtovi. Také tato klisna je původem z Tyrolska, po hřebci Anselazio, a ani ona to neměla s konkurencí lehké, protože ročních klisen bylo v Ebbsu vůbec nejvíce. Ve výsledném pořadí Seija nakonec obsadila 18. příčku s hodnocením 1b.

Sobota byla věnována finálovému programu. Během dopoledne byli vyhlašováni národní šampioni. Asi příliš nepřekvapí informace, že českou šampionkou se stala dvouletá Amelina. Druhé místo a titul reservešampionky získala nakonec pětiletá Andromeda.

Po vyhodnocení nejlepších rodin a linií, jichž se účastnily i některé naše klisny odchované v Tyrolsku, následovalo netrpělivě očekávané vyhlášení vítězů světové výstavy 2015. To probíhalo za obrovské divácké účasti, kdy se aréna naplnila téměř do posledních míst a obzvlášť některé státy utvořily velmi hlučné fanouškovské ostrůvky, které hlasitě podporovaly své vyslance – obzvlášť dobře fandili Holanďané a Belgičané. Největší bitva se ale logicky strhla mezi rakouskými a italskými koňmi, kdy i na hlavní komisi, která o konečném pořadí v tomto případě rozhodovala za účasti všech ostatních hodnotitelů, bylo vidět, že diskuse je velmi ostrá a emoce značné…

V kategorii mladších hřebců byl šampionem vyhlášen pětiletý plemeník Amerigo (po Alphonso, matka Ikaria po Alpenstein), který je majetkem tyrolského svazu. Titul reservešampiona pak získal stejně starý Adonis, který je potomkem hřebce Arsenala a klisny Daya po Winterstein a působí u chovatele Johanna Plesina v rakouských Korutanech.

V nejsledovanější kategorii starších plemeníků se vítězem stal jedenáctiletý Stainz (po Standschütz, matka Solvina po Amadeus), který tak potvrdil svou roli favorita – už na minulé světové výstavě skončil na celkovém druhém místě. Také tento plemeník je majetkem tyrolského svazu a je hojně využíván – zatím má na kontě cca 320 připuštěných klisen. Druhé místo získal již sedmnáctiletý Notting Hill, který působí v Německu, ovšem jeho rodokmen také odkazuje k tyrolskému původu (otec Nabucco, matka Riva po Andrit). Notting Hill je velice úspěšný nejen v chovu, ale také ve sportu, kde dosahuje úspěchů v drezurním obdélníku a rovněž jeho potomstvo je úspěšné, a to nejen v této disciplíně, ale i v parkurovém skákání a westernu.

Mezi mladými klisnami (tj. do 3 let) se celkovou vítězkou stala opět tyrolská účastnice, tentokrát v majetku Lothara Zebische. Jeho klisna Tisiana je dcerou hřebce Woodland a klisny Taffney po Nordtirol. Titul reservešampionky mladých získala italská klisna Christiana Erlachera S-Rivalin, dcera plemeníka Wintersturm a klisny E-Rimalda po Steinwind.

Celkovou vítězkou mladších chovných klisen (ve věku 4 – 8 let) byla komisí po tvrdé diskusi vyhlášena pětiletá Sylvana, dcera hřebce Avalona a klisny Selina po Nabucco, kterou na výstavu vyslala rodina Neunerových z Tyrolska. Druhé místo nakonec připadlo italské Quelle, jejímž majitelem je Konrad Grünberger. Tato klisna je dcerou jihotyrolského A-Darwina a klisny Zity po Niggl-P.

Ve třídě starších klisen si titul šampionky odnesla klisna Sowina, která je v majetku prezidenta světového svazu Lukase Scheibera. Tato šestnáctiletá klisna se narodila z klisny Sonett po Nordwind po hřebci Amadeus. Stříbrnou pozici za ní komise udělila desetileté Alexandrii, dceři hřebce Nordtirola a matky Astry (po Afghan II) – klisna Astra mimochodem získala v Ebbsu všechny možné tituly jako klisna s nejlepším potomstvem. Zbývá dodat, že Alexandria je z chovu rodiny Berchtoldových z Tyrolska.

Nedělní program je po náročném třídenním maratonu hodnocení koní na ruce už spíše odpočinkový – během celého dne v aréně probíhá jakýsi souhrn celé výstavy a diváci tak mají možnost vidět všechny koně ještě jednou pohromadě, seřazené podle jednotlivých států a program je proložen nejlepšími čísly večerního programu. Nejvíce samozřejmě musí každého zaujmout kolekce rakouských haflingů, kteří v počtu několika stovek koní procházeli arénou dlouhé minuty a značný počet z nich byl ozdoben šerpou pro vítěze třídy či dokonce celkového šampiona výstavy. Velmi pěkná byla také kolekce italská, která sice nebyla tak početná a nenasbírala tolik ocenění co rakouští haflingové, ale celkově se zdála daleko vyrovnanější v exteriéru než skupina z Tyrolska a Rakouska. Nejmenší kolekce naopak předvedlo v Ebbsu Švédsko (1 hřebec) a Velká Británie (2 hřebci) a primát v největší vzdálenosti, kterou museli vystavovatelé urazit na výstavu, pomyslně získávají Spojené státy americké (nutno ale podotknout, že všech pět zúčastněných klisen bylo nakoupeno v loňské aukci v Ebbsu a na výstavu si tak prostě počkaly „doma“).

Věřím, že naši chovatelé nelitují svého času, peněz ani úsilí, které museli vynaložit během přípravy na účast a během samotné doby strávené v Ebbsu. Jejich práce snad byla dostatečně vykompenzována jednak zkušenostmi a novými kontakty, které na výstavě získali, ale hlavně vědomím, že jejich koně se mohou směle měřit se zahraniční populací a to ještě se skutečnou elitou, kterou navíc dokážou v některých případech i porazit. Ještě jednou proto děkuji jménem Předsednictva ČSCHH všem majitelům haflingů a jejich nepostradatelnému doprovodu, kteří neváhali vynaložit opravdu mnoho času, finančních prostředků i snahy a letošní výstavy se zúčastnili.

Veronika Jenikovská

foto: Věra Marková

další foto najdete na: https://www.zonerama.com/veramarkova/Album/734499

foto z večerní show: https://www.zonerama.com/veramarkova/Album/734468

a společné focení českých koní: https://www.zonerama.com/veramarkova/Album/734493

 fotky Veroniky Bechové: https://www.zonerama.com/VeronikaBechova1/Album/752126

 kompletní výsledky výstavy ke stažení zde: http://www.haflinger-tirol.com/weltausstellung/ergebnisse_haflinger_weltausstellung_2015/

Obrázky: