Jarní třídění hřebečků v testační odchovně ČT Měník

Podrobnějš informace podá p. Všetečková tel. 737133744.