Dolní Oldříš ZV chlad. hřebců v TO a ZV klisen

Kontaktní osoba p. Chytil 602682088.