VH SHP

Jak se Vám libila valná hromada?

Obrázek uživatele shetland

Členská schůze SCHSHP proběla v příjemné, bohužel vzhledem k nízké účasti, až rodinné atmosféře. Krom tradičních zpráv RPK, pokladníka a revizní komise se jednalo i rozpočtu na příští rok.

Členská schůze schválila podporu následujíchích akcí:

Licentace hřebců - duben Kadov

Seminář na téma speciální výstavní kategorie (Mladý vystavovatel, Lead Rein, First Ridden, Open Ridden) ve spolupráci s manželi Vegtrovými - jaro Chomutov?

Školení posuzovatelů zaměřené na lineární popis s Doc. Maršálkem - květen

Výstava pořádaná R. Markovou v rámci výstavy Pro Pet - konec června Brno

Zkoušky výkonnosti - léto Kadov

Výstava Plasy (pokud se bude konnat) - konec srpna

Národní šampionát - začátek září pardubice

Další průběh schůze byl ve znamení voleb. Po odstoupení p. Křivé z Dozorčí Rady a p. Markové z RPK a Předsednictva bylo třeba tyto členy nahradit.

Členem Dozorčí Rady byl zvolen Karel Jindra a Dozorčí Rada bude tedy pracovat ve složení Ing. A. Sládečková, J. Baumann, K. Jindra

Členem RPK byla zvolena MVDr. Gabriela Jašurková a RPK bude pracovat ve složení Lucie Kočovská, Dis, Bc. Jana Horáčková, Ing. Jana Mazancová, Bc. Petra Šarochová a MVDr. Gabriela Jašurková. Složení RPK podléhá ještě schválení ASCHK.

Jako největší problém vidím nezvolení člena Předsednictva. Nikdo z přítomných členů neměl o tuto funci zájem. Předsednictvo bude tedy zatím pracovat ve složení J. Zápotocký, Ing. J. Mazancová, Z. Štěpánová, Bc. P. Šarochová. Tato situace jen ukazuje na jeden z největších problémů našeho svazu a tím je nezájem členů podílet se na chodu svazu. Apeluji tedy na členy, kteří se nemohli zúčastnit Členské schůze a přesto mají chuť pomoci s přípravou akcí i běžnou agendou SCHSHP, aby se obrátili na předsedu J. Zápotockého (zapotak@seznam.cz). Uvítáme každého dobrovolníka. Myslete na to, že bez aktivních členů se fungující svaz provozovat nedá. 

Všem zúčastněným děkuji a doufám, že se v příštím roce budeme na akcích potkávat v hojnějším počtu.

P. Šarochová