Za nomády do mongolské stepi

Společně s osvědčenou cestovní kanceláří AGL Travel připravila Asociace soukromého zemědělství ČR, jíž je ASCHK ČR členem, na letošek zájezd do odlehlého Mongolska. Možnost se na zájezd přihlásit je samozřejmě umožněna i členům jednotlivých chovatelských spolků ASCHK, termín uzávěrky je 10. srpna.

Zemědělství v této zemi je velice specifické. Mongolsko je země rozlohou odpovídající asi dvacetinásobku České republiky, počet obyvatel je ale naopak třetinový. Kolem 40 % zdejších lidí se živí právě zemědělstvím, převážně tradičním pastevectvím. K zemědělství je možné využívat 80 % rozlohy země (cca 126 mil. hektarů), z toho téměř 99 % jsou pastviny. V Mongolsku stejně jako u nás panovalo mnoho desítek let kolektivní zemědělství, které se po pádu SSSR rozpadlo. Dnes zemědělci čelí mnoha problémům počínaje pravidelnými „dzudy“- mrazovými obdobími, které mají na svědomí obrovské úhyny zvířat hladem, přes desertifikaci pastvin až po nedostatek kvalitní půdy pro pěstování plodin.

V rámci programu budete mít možnost navštívit také severní část země, kde se nachází i kvalitní orná půda, ale velká část odborného programu bude samozřejmě věnována návštěvě nomádských rodin, které se tradičně živí pastevectvím. Součástí bude i turistický program – kromě prohlídky hlavního města například návštěva Národního parkuTerelj či Saikhanského průsmyku.

Termín cesty: 9. - 18. září 2018

1. den
 
Sraz na letišti v 10:30. Odlet z Prahy ve 13:05 s leteckou společností Aeroflot s přestupem v Moskvě.

2. den

Předpokládaný přílet do Ulaanbaataru v 6:00 ráno, transfer do hotelu, snídaně a krátký odpočinek. Návštěva Národní mongolské zemědělské university, kde získáte mnoho zajímavých informací o zemědělství v Mongolsku. Krátká zastávka na individuální oběd. Odpoledne prohlídka města, návštěva kláštera Gandan, Národního historického muzea, Muzea Bogd Khaan. Návrat do hotelu, večeře v hotelu.

3. den  

Po snídani odjezd do vesnice Jargalant, tato oblast je známá vynikající kvalitou a měkkostí černozemě, která je vhodná pro pěstování zeleniny (brambory, zelí, mrkev, dále také slunečnice a obilí). Prohlídka zelinářské farmy. Návštěva farmy s chovem prasat, diskuze s majitelem farmy o chovu prasat a produkci krmiv pro prasata. Vesnička Jargalant je vzdálena asi 150 km od Ulaanbataru (jízda převážně po asfaltové silnici). Ubytování je v kempu “Tajemná historie”.

4. den  

Odjezd do Narangiin Am přes Baruun Kharaa, kde navštívíte farmu s chovem velkorohého dobytka, která je v soukromém držení kanadského občanaDiskuze s majitelem farmy. Návštěva farmy s chovem kuřat (jeden z největších producentů drůbeže v Mongolsku). Obě tyto farmy jsou nedaleko vesnice Bayanchandmani.

K obědu vás čeká obědový balíček a cesta dále povede do Narangiin Am, kde žije nomádská rodina chovající domestikovaná zvířata – ovce, krávy, velkorohý dobytek, kozy a koně, diskuze s rodinou o životě nomádů v Mongolsku. Zde bude zastávka na tradiční mongolskou večeři – ve velkém hrnci vařené skopové maso a mléčné výrobky (fermentované mléko, sušené sýry, jogurty...). Celodenní jízda 120 km. Ubytování je zajištěno v dřevěných domcích, zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy, podle mongolských tradic. Nutný spací pytel (lze zajistit přímo na místě za příplatek). Sociální zařízení je společné.

5. den

Odpočinkový pobyt v Narangiin Am – procházka do okolí s průvodcem, střední náročnost. Možnost projížďky na koních. Ubytování je zajištěno opět v dřevěných domcích. Pokud bude dostatečné deštivé a dlouhé léto a klisny budou mít v této době ještě mléko, lze zajistit ochutnávku kumysu. Nomádi chovají dobytek pouze pro svou potřebu.

 6. den

Přejezd do provincie Selenge, která je hlavní zemědělskou oblastí Mongolska. Návštěva a prohlídka chovu včel (diskuze s majitelem chovu a ochutnávka místních produktů), prohlídka velkorohého skotu. Návštěva Saikhanského průsmyku, s vyhlídkou na tři velké řeky, které tečou do Ruska. Jedná se o krásnou a fascinující vyhlídku na mongolsko-ruskou hraniční oblast. Prohlídka místního bazaru v Selenge s možností nákupu zemědělských produktů. Návrat zpět do resortu, večeře v místním hotelu (přejezd 220 km, převážně po asfaltové silnici).

 7. den  

Návrat zpět do města Darkhan, návštěva místního farmáře s produkcí masa a mléka, procházka místní přírodou. Oběd na cestě v malém občerstvení. Prohlídka bazaru ve městě Darkhan, odpoledne návrat do Ulaanbaataru, ubytování v hotelu (časově náročný přejezd 360 km, po asfaltové silnici).

8. den 

Návštěva Národního parku Terelj, s prohlídkou ohromné Čingischánovy sochy a přírodních památek, které NP nabízí a prohlídka meditačního chrámu Budhy. Cestou návštěva nomádské rodiny, kde je možná projížďka na koni, povídání s majitelem o chovu koní a jeho tradici v Mongolsku. Přenocování v de luxe Ger kempu, oblast “Země velkého nebe” (denní přejezd 250 km).

9. den  

Dopoledne návrat zpět do Ulaanbaataru, cestou prohlídka závodu na zpracování kašmíru a návštěva obchodu se suvenýry. Večeře v hotelu a ubytování v hotelu. Večerní představení lidové hudby (denní přejezd 100 km, po asfaltové silnici).

10. den

Velmi časný odjezd z hotelu. Odlet do Prahy v 7:10 se společností Aeroflot s přestupem v Moskvě. Předpokládaný návrat do Prahy v 17 hodin.

Cena zájezdu: 66.950 Kč (při minimálním počtu 18 osob)

Uzávěrka přihlášek: 10. srpna 2018

Další informace a přihlášky na kontaktech hlavní kanceláře (kancelar@asz.cztel.: 266 710 413).

Hlavní  kancelář ASZ ČR

Přílohy: 
Obrázky: