Výsledky ovladatelnosti s kládou

Pardubické MČR v ovladatelnosti proběhlo podle obvyklého scénáře minulých let, tedy dvoukolově, v pátek a v neděli. Sbor rozhodčích ve složení T. Janda, Ing. J. Našinec, J. Straka, Z. Černík a J. Zasadil připravili pro soutěžící opět zajímavou trať v prostředí lesíka byť v letošním roce byla většina překážek na oranici a ne mezi stromy. Náskok z prvního kola uhájil a mistrem ČR se stal Jaromír Kopáček s plemenným hřebcem slezského norika 2793 Nesan po 2538 Neugos. Hřebec v majetku ZH Tlumačov pochází z chovu p. J. Langera z Kašavy. Na místě druhém skončil opět plemenný hřebec SN 2985 Gondor po 2827 Gone p. Vl. Hajtmara z Rovenska z chovu p. J. Pavlů a na místě třetím skončila klisna ČMB 44/244 Viki po 2392 Bosbar chovatele i majitele p. B. Juráska z Ruprechtic.