Vychází kniha „Selská historie pokračuje“

Tento týden vychází u příležitosti 20. výročí založení Asociace soukromého zemědělství ČR kniha „Selská historie pokračuje“, kde se na 372 stranách lze dočíst o 26 z jejích regionálních organizací či členských spolků a celkem 213 členech. Příběhy většiny selských rodin zahrnují jak ohlédnutí za historií a obdobím kolektivizace, tak dobu těsně po revoluci až do současnosti. Reportáže vznikaly po dobu šesti let, počínaje dubnem roku 2012, jsou řazeny chronologicky, s aktuálností odpovídající datu jejich pořízení.

Svou selskou historii i současnost vyprávěla autorce Šárce Gorgoňové ta nejstarší generace, která zažila hrůzy minulého režimu, a už pomalu přestávala věřit, že něco bude jinak. Také generace jejich synů a dcer, která byla nucena zvolit si jinou životní cestu, a pak dostala velkou šanci v podobě svobodné éry a rozletu se všemi pozitivy a negativy, s mnohdy prázdnýma rukama, ale s ohromnou odvahou, odhodláním a vírou, že to je ta správná cesta. A potom generace jejich dětí, která nesvobodu zažila již jen prvních pár let svého života nebo vůbec, a pro kterou bylo vyrůstat na „vlastním“ stejně tak přirozené, jako teď v rodinném hospodaření samostatně pokračovat. 

Jak se žije všem těmto generacím českých sedláků v různých koutech republiky? Co je trápí, těší, jak si dokáží poradit v mnohdy nelehkých podmínkách, v nichž hospodaří? To vše obsahují jednotlivé reportáže.

Kniha je věnována všem, díky jejichž odhodlání, úsilí a nezlomné víře jsou sedláci opět plnohodnotnou a nenahraditelnou součástí českého venkova.

Do světa bude vyslána v sobotu 5. května u příležitosti oslav 20. výročí založení ASZ ČR na pražském Vyšehradě, kde proběhne její slavnostní křest a bude zahájen prodej.

 

Hlavní kancelář ASZ ČR

Kontakt:

Šárka Gorgoňová, vedoucí mediálního oddělení ASZ ČR

tel.: 604 849 294

e-mail: sarka.gorgonova@asz.cz

 

Přílohy: 
Obrázky: