VOZATAJSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ S PANEM JAROSLAVEM ZÁPOTOCKÝM

Sedlové speciální výstavní třídy se již v ČR těší velké oblibě. Proti tomu je zápřahová třída Driving u nás stále v začátcích a na českých výstavách bývá obsazena poměrně málo. Právě z důvodů podpory této SVT se Národní pony společnost (NPS) rozhodla v letošním roce zorganizovat pro všechny zájemce vozatajské soustředění, jehož cílem byla v prvé řadě příprava jednotlivých spřežení pro Driving. Školitelem byl pan Jaroslav Zápotocký, který má mnoho osobních zkušeností nejen z drivingových tříd, ale i z oficiálních závodů spřežení.

Třídenního soustředění na ranči Zelená u Chomutova se zúčastnilo celkem 7 pony, z toho bylo 6 plemene shetland pony a jedna klisna zapsaná v registru české PK pro minihorse. Frekventanti si dle stupně přípravy svých koní mohli zvolit, zda absolvují jednu výcvikovou hodinu denně, nebo budou trénovat dvoufázově. Do lotů byli rozděleni podle dosaženého stupně výcviku. Ve skupině mírně pokročilých společně pracovali sedmiletá shetlandská klisna Lea Domino (maj. Mgr. Bohuslava Náměstková) a stejně starý valach Victor of Very (maj. MVDr. David Lukeš). U těchto spřežení se pan Zápotocký zaměřil zejména na korekci tempa v kroku a klusu, dosažení odpovídajícího přilnutí, správné načasování pobídek a přesnost přechodů.

Další výcvikové skupiny tvořila spřežení v základním výcviku, nebo koně zatím pracující na oprati, či v pneumatice. Ke každému z nich pan Zápotocký přistupoval individuálně a přizpůsobil intenzitu tréninku momentální fyzické kondici. Před zahájením tréninku prošla všechna spřežení kontrolou postrojů, správnosti zapřažení a kontrolou technického stavu sulek. V mnoha případech bylo nutné na místě udělat na postrojích různé úpravy a také správně vyvážit sulky. Kvalitní a padnoucí postroj je velmi důležitou součástí práce koně v zápřeži. Nejenže poskytne koni určitý komfort při práci a umožní mu vykonávat tuto činnost s radostí, ale minimalizuje potenciální kolizní situace, vzniklé na základě přetržení některých částí postroje. Takovýto nepříjemný zážitek je ohrožující nejen pro samotného koně a vozataje, ale i pro jejich okolí a může koně doživotně fyzicky i psychicky poznamenat. Jeho návrat k práci v zápřeži je pak problematický, a ne vždy úspěšný, proto je třeba výběru kvalitního postroje věnovat velkou pozornost. Zárukou kvality bohužel dnes nejsou ani některé renomované obchody, které však nejsou specializované na kvalitní postroje pro malé koně.

Výcvik začátečníků byl zaměřen zejména na správné vedení koně, včasné a korektní udělování pobídek a zádrží, zachování pravidelného pohybu vpřed a klidné stání. Dopoledne jsme se věnovali práci v sulce, odpoledne pak práci na oprati, kdy si všichni účastníci mohli vyzkoušet několik základních úkolů, se kterými se budou během sezóny potkávat např. v jízdách zručnosti na opratích.  

Veliký pokrok během tří dnů udělala paní Eva Příkopová se svým SHP valachem Giovanni v.d. Bargeshoeve. Na začátku byla znát nejistota pramenící z nedostatku zkušeností, která nedovolovala paní Evě se dostatečně uvolnit a v klidu pracovat. Třetí den již byli společně s Giovannim schopni plnit veškeré úkoly, které si pro ně pan Zápotocký připravil a s radostí si výcvik vychutnat. Příjemným překvapením byl také výkon a pracovní nasazení malé klisny 10/788 Sisi v majetku slečny Zuzany Dotlačilové. Ačkoliv to byl vůbec první výjezd klisny mimo domov, chovala se naprosto vzorně a pracovala s velikou chutí. Slečna Zuzana výborně pracovala nejen se svou vlastní klisnou, ale vyzkoušela si také práci s valachem Graniet Liebas pana Vladimíra Svobody, jenž se zapojil do sobotního a nedělního tréninku. Graniet má velmi dobré předpoklady pro drivingové třídy, a to jak z hlediska exteriéru a typu, tak z hlediska vhodné mechaniky pohybu, jen mu v tuto chvíli chybí dostatek zkušeností. Dobře se uvedl mladý shetlandský hřebec Black and White Domino, který zatím pracoval pouze v lehkém tahu. Black and White ukázal nejen obrovskou snahu, ale i naprosto chladnou hlavu. Jeho devizou je rovněž pěkný, pravidelný a prostorný krok. Ryzáček Viky of Very má za sebou již jednu úspěšnou sezónu jako Lead Reinový poník a nyní si spektrum svých činností rozšiřuje také o práci v zápřeži. Bohužel Vikyho postroj, ačkoliv byl zcela nový, nevydržel první hodinu práce v sulce a popraskal hned na několika místech. Podařilo se nám postroj upravit do té míry, že v dalších hodinách byl použitelný pro práci v lehkém tahu a jeho majitelka s ním následně trénovala základní jízdárenské cviky na oprati s pneumatikou odpovídající váhy.

Na semináři panovala přátelská atmosféra a bylo-li potřeba, jeden vozataj druhému ochotně vypomohl. Každý účastník byl během poslední výcvikové hodiny panem Zápotockým instruován, na co se má v následujícím tréninkovém období zaměřit. Všem budeme držet palce, aby se jim podařilo vytýčených cílů dosáhnout a budeme se s nimi těšit na viděnou ve výstavních kruzích. Panu Jaroslavu Zápotockému a paní Petře Šarochové bychom rádi poděkovali za jejich nasazení a ochotu podělit se s frekventanty i diváky o své zkušenosti, vstřícný přístup i odbornou pomoc s úpravou postrojů a sulek. Rodině Mazánkových pak děkujeme za milé přijetí na jejich ranči. Na toto soustředění bychom rádi navázali v příštím roce a budeme se těšit na všechny stávající i nové zájemce o zapřahání.

Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová, 3/2018

foto: Renata Šípková a Petra Šarochová

 

Obrázky: