Usnesení VH ASCHK

V příloze přinášíme usnesení volební Valné hromady ASCHK ČR. Všichni současní členové prezidia i kontrolní komise své funkce obhájili. Prezidium tedy bude pracovat ve složení MVDr. Jaroslav Dražan, Miloslav Perníček, MVDr. Fratnišek Horník, Ing. Lenka Gotthardová CSc. a Ing. Karel Kratochvíle. Kontrolní komise pak ve složení Ing. Lepold Jelínek, Jan Kobza, Bc. Marie Gregorová Dis., Václav Bohdaský a Jiří Zasadil. Z dalších závěrů pak stojí za zmínku především schválení členství v Asociaci soukromého zemědělství ČR, jejíž předseda Ing. Josef Stehlík na jednání vystoupil. Vstup do ASZ ČR byl již několikrát avizován a projednáván. Vzhledem podobným prioritám si od tohoto kroku slibujeme lepší prosazování zájmů chovatelů koní na národní i mezinárodní úrovni, prosazování našich zájmů v rámci společné zemědělské politiky na roky 2014 - 2020, či zachování významu koně jako hospodářského zvířete v rámci Strategie pro růst zemědělství a jednotlivých koncepcích a dotačních programech.