Usnesení Valné hromady 2017

V příloze přinášíme usnesení volební valné hromady, která proběhla dne 27.4.2017 v Kladrubech nad Labem ve velmi příjemném prostředí Císařského hostince. Všem delegátům bychom chtěli poděkovat za účast (dosáhla nebývalých 83,5%) a za přátelskou atmosféru při jednání.

Obrázky: