Tisková konference MZe

Pozitivní zprávy z MZe
Ve čtvrtek dne 10. 1. uspořádalo MZe ČR tiskovou konferenci k bilanci dotační politiky MZe za rok 2012. Tiskové konference se za MZe zúčastnili ministr zemědělství Petr Bendl, Jiří Havlíček a Martin Šebestyán. Z konference i z tiskové zprávy vyplývá, že v letošním roce přijde do zemědělství více finančních prostředků a to hlavně  z evropských zdrojů. Významně bude podporován sektor chovu prasat a drůbeže. Podrobné zprávy jistě sdělí ČTK a zemědělská periodika.
Za Equichannel.cz jsem se pana ministra zeptala na vývoj dotační podpory v oblasti chovu koní. Odpověď je potěšitelná, neboť výše dotací má být zachována a dokonce je naděje na mírné zvýšení. To je pro sektor chovu koní důležité a optmistické sdělení.
Lenka Gotthardová