Přihlášky na předvýběr hřebců ČT

Vážení chovatelé,

přihlášky na předvýběry plemenné knihy ČT, ale i celou řadu dalších dokumentů včetně výsledků ZV hřebců a klisen, zápisů z jednání, sazebníku poplatků, přihlášky hřebců k plemenitbě apod. naleznete v sekci "Dokumenty".

Obrázky: