Předvýběr hřebců do plemenných knih zaštiťovaných ASCHK ČR

Vážení chovatelé. Rádi bychom Vás informovali, že dne 11.3. 2017 od 11.00 hodin proběhne v hale VFU v Brně první společný předvýběr hřebců do plemenitby v historii ASCHK ČR.

Tento společný předvýběr by měl být do budoucna jeden z nejvýznamnějších chovatelských dnů, jelikož na této akci se budou prezentovat, předvybírat, případně prémiovat budoucí plemenní hřebci.

Věříme, že o tuto akci, stejně tak jako v zahraničí, bude do budoucna veliký zájem jak z řad chovatelské veřejnosti, tak z řad milovníků koní. Případní zájmeci se mohou přihlásit prostřednictvím odborných svazů, případně kontaktovat přímo kancelář ASCHK ČR (info@aschk.cz, tel. 731482476), a to do konce měsíce února, tak abychom stihli včas vytvořit katalog předváděných koní.

 

 

 

Aleš Fiala

 

Blahoslav Políček