Nedílná součást úspěšné výstavy – odborný posuzovatel

Nedílnou součástí úspěšné chovatelské výstavy je jistě odborný posuzovatel. Na dnešních chovatelských výstavách v rámci Moravy a Slezska (ale i celé ČR) se můžeme setkávat s odbornými posuzovateli z řad dlouhodobých úspěšných chovatelů, chovatelů - veterinářů, nebo zapálených teoretiků s vysokými znalostmi. Je třeba zmínit výstavy poníků, které jsou charakteristické tím, že si organizátoři zvou zahraniční posuzovatelé, zapsáni na panelech posuzovatelů daného plemene. Tito posuzovatelé oslovují zejména TOP chovatele, kteří si svoji účast na výstavách pečlivě vybírají. Kvalita vystavovaných koní roste, nároky na úspěšnou výstavu rostou, a tím pádem rostou i nároky na správného a odborného posuzovatele. Proto se „zapálení členové“ Svazu chovatelů koní Moravy a Slezska, pod vedením předsedy MVDr. Horníka, rozhodli zvyšovat kvalitu domácích posuzovatelů, a připravují svazový pilotní vzdělávací program. Začátkem roku pořádá SCHKMS již II.ročník Chovatelského semináře koní v Ostravě, probíhající 20. a 21.1., který nabízí zajímavé přednášky s odborníky na dané téma. Neděle je věnována chovatelům shetlandů a chovatelům velšských plemen.  V současné době vzrůstá zájem o chov čistokrevných poníků, a tak vzniká svazová sekce Moravský Pony Club (MPC). Tento klub má jasný cíl, a to zvyšovat povědomí o chovatelství poníků, výstavnictví a podporovat práci chovatelů v rámci celé Moravy.

V našem zájmu je i vzdělávání posuzovatelů poníků, a proto jsem připravili Odborný chovatelský seminář pro chovatele a hlavně pro posuzovatele. Seminář se uskuteční 24. - 25.3.2018 v Ostravě, na JK Baník Ostrava. Jsme rádi, že pozvání přijali renomovaní posuzovatelé z Velké Británie, a to paní Barabara Taylor Evans (zapsána na panelu The Welsh Pony and Cob Society) a pán Nigel Vale (zapsán na panelech The Shetland Pony Stud-Book Society a TGCA). Oba posuzovatelé jsme mohli vidět při jejich práci na výstavě Původních britských plemen v Pardubicích v loňském roce. Seminář bude zaměřen na plemena shetland, velšská plemena,  IC a SVT. Poděkování patří i odborným chovatelským svazům: Svaz chovatelů shetlandských pony, z.s., Českému svazu chovatelů velšských koní a ASCHK ČR.  Zájemci se o semináři mohou inforomovat na  moravskyponyclub@seznam.cz

Je tedy na místě popřát chovatelům koní a pony do roku 2018 mnoho chovatelských úspěchů a organizátorům mnoho kvalitních posuzovatelů !

Autor článku: Ruda Žimulák

 

Přílohy: 
Obrázky: