Ministerstvo zemědělství přidělilo UCHS ČT Asociaci svazů chovatelů koní ČR

Dne 26.2.2020 bylo doručeno Rozhodnutí Ministerstva zemědělství o přidělení UCHS ČT do rukou ASCHK. Toto rozhodnutí je již konečné a nelze se proti němu odvolat. Vedení plemenné knihy českého teplokrevníka je tedy v dobrých rukou a stabilizace situace kolem tohoto plemene bude nadále pokračovat. S tímto rozhodnutím souvisí i zavedení nového Řádu PK a Zkušebního řádu s účinností od 1. 4. 2020 o všech změnách budeme chovatele informovat prostřednictvím webových stránek, mailů a časopisu KONĚ.

Obrázky: