Jmenování RPK a usnesení prezidia k problematice ČT

Vážení chovatelé, dne 1.8.2018 jmenovalo prezidium ASCHK Radu plemenné knihy pro plemeno český teplokrevník. Nově bude pracovat ve složení - předsedkyně Ing. Hana Civišová Ph.D., členové: Jan Chýle, Stanislav Hošák ml., Zdeněk Hrnčíř, Ondřej Nágr, Richard Novák, Ing. Jiří Ptáček a Petr Vančura. Prioritou práce RPK a kanceláře ASCHK bude organizace ZZV klisen (do konce září 2018), předbvěběru hřebců (leden - únor 2019) a realizace Akceleračního programu PK ČT v r. 2018. Usnesení prezidia je přílohou tohoto článku a další podrobnosti k jednotlivým bodům zveřejníme v nejbližším možném termínu.

Obrázky: