ASZ poskytuje nové poradenské služby

Vážení členové,

ASZ ČR se neustále snaží zlepšovat služby pro své členy a v budoucnu bychom se rádi zaměřili také na širší poskytování odborného poradenství.

Z tohoto důvodu se v letošním roce asociace zapojila do přepracované koncepce zemědělského poradenství MZe. Ta vznikla i na základě podnětů zemědělské veřejnosti a nahradí nefunkční poradenství zajišťované v minulosti KIS.

V rámci této koncepce připravilo MZe zcela nový národního program 9.F.e Regionální přenos informací, kde i ASZ ČR podala v návaznosti na projednání a schválení Předsednictvem žádost o dotaci.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace budeme znát cca začátkem července, nicméně již nyní můžete začít využívat zdarma poradenské služby ASZ. V rámci zmíněného projektu jsme zřídili tzv. horkou linku a svoje dotazy tedy můžete směřovat nejen na standardní kontakty hlavní kanceláře, ale také na novou e-mailovou adresu poradce@asz.cz.

Vaše dotazy se mohou týkat v podstatě jakékoliv oblasti spojené se zemědělstvím. V případě, že nebudeme schopni váš dotaz zodpovědět přímo z hlavní kanceláře, předáme jej jednomu z externích poradců, s nimiž jsme v rámci této činnosti navázali spolupráci. Jedná se z velké části o odborníky, s nimiž ASZ spolupracuje dlouhodobě a naši členové s nimi mají zkušenosti ze seminářů a školení. Jedná se Ing. Josefa Vrzáně (evidence, Jednotná žádost), Ing. Annu Vejvodovou (evidence, Jednotná žádost), Ing. Ladu Kozlovskou (evidence a Jednotná žádost), Ing. Lenku Táborskou (Program rozvoje venkova), Ing. Milana Kouřila (národní dotace, Program rozvoje venkova, OPŽP) a Jiřího Zámka (stavební řízení) a jako poradce budu fungovat také já (zejména právní poradenství). Projekt bude mít za hlavní kancelář ASZ ČR na starosti Ing. Veronika Jenikovská. Veškeré dotazy nicméně, prosím, nepokládejte přímo těmto poradcům, ale vždy přes výše uvedený e-mailový kontakt:poradce@asz.cz, a to mimo jiné z důvodu evidence vašich dotazů a jejich témat.

Hlavní kancelář ASZ ČR se bude této činnosti věnovat velmi intenzívně a budeme se také snažit počet externích spolupracovníků rozšiřovat, nicméně toto poradenství by nemělo pro asociaci představovat žádné další finanční náklady navíc. Budeme proto rádi, pokud poradenské služby ASZ ČR budou našimi členy široce využívané a budou pro ně mít další přínos. Samozřejmě také oceníme jakékoliv vaše připomínky a náměty, jak poradenskou činnost rozšířit a vylepšit, aby vám byla co nejvíc užitečná.

S pozdravem 

 J. Šebek

 

Obrázky: