ASCHK uznaným chovatelským sdružením pro plemeno český teplokrevník

Vážení chovatelé. Na konci měsíce června nabylo právní moci rozhodnutí Ministerstva zemědělství o uznání ASCHK ČR uznaným chovatelským sdružením pro plemeno koní český teplokrevník (viz příloha). Prioritou bude samozřejmě chod plemenné knihy. Od nejprostších úkonů jako jsou změny majitele, přes zápisy klisen, základní zkoušky výkonnosti klisn, zkoušky výkonnosti hřebců či předvýběr hřebců. Vzhledem k nárůstu pracovních úkonů přijmeme od 1.8.2018 nového zaměstnance a vše budeme muset zvládnout s pouze polovičním rozpočtem na r. 2018. Přesto věřím, že k Vaší plné spokojenosti. Veškerá oficielní sdělení budeme nadále prezentovat zde na webu, nebo v časopisu KONĚ.

Obrázky: