Vyhodnocení ŠP ČSP a zápis ze schůze předsednictva a RPK