Zápis z jednání předsednictva a valné hromady SCHNSNČMB