V. regionální výstava haflingů v Kuchařovicích

V sobotu dne 25. 5. 2013 se uskutečnila již pátá výstava haflingů v Kuchařovicích. Výstavy se zúčastnilo celkem 24 koní, z toho dva z Rakouska. Opět „nezklamalo“ počasí a tak se již tradičně muselo počítat s nějakou dešťovou kapkou. Někteří vystavovatelé bohužel vzdali svoji účast právě kvůli nepřízni počasí. Organizátorům tedy nezbude, než se zamyslet nad termínem a četností výstavy v budoucnu.

Den plný haflingů byl zahájen svodem klisen, po kterém následovala zkouška výkonnosti. Následně proběhla výstava haflingů a celý program byl ukončen vozatajským parkúrem. Šest kategorií výstavy hodnotila komise ve složení MVDr. Jaroslav Dražan, Jana Kuchařová a Hana Drábková, která zároveň provázela mluveným slovem.

První hodnocenou kategorií byly klisny s hříbaty, přičemž se nejprve vybírala nejhezčí klisna a následně hříbátko. Prvenství v klisnách si vybojovala rakouská klisna Florentina po Ares z matky Finale v majetku Isabel Hanisch z Rakouska před klisnou Ganz. Mezi hříbaty byla jako první ohodnocena klisnička Gerta z Ganz po Andiamo majitelky Ing. Evy Ševelové z Loděnic před hřebečkem z Florentiny po Stenly N.

Další kategorií výstavy byla sloučená kategorie 1-2letých koní. V této třídě nastoupilo před porotu pět koní. Prvenství obsadila klisnička Daylight importovaná z Rakouska po hřebci Sevruga z matky Dorena II. v majetku Farmy Čapí hnízdo. Tato dvouletá klisnička vynikla velmi moderním typem s dobrým obdélníkovým rámcem a korektními chody. Druhou příčku získala klisnička Nela po Merlin von Milagro z matky Natali. Majitelem i chovatelem této klisničky je Jaroslav Drápela z Lesůňek. U klisničky se dá vyzdvihnout velmi dobrý užitkový typ a mechanika pohybu v klusu. Třetí ohodnocenou klisničkou byla Sany po Steinkogel z matky Samia z chovu pana Karla Novotného z Nového Města na Moravě, který je i jejím majitelem. Tato klisnička v loňském roce získala prvenství v kategorii hříbat, letos tak potvrdila své kvality a odvezla si třetí místo.

V tradičně nejobsazenější kategorii 3-6 letých se předvedlo celkem osm klisen. Porota vybrala jako vítězku klisnu rakouského chovu Andromeda (po Abendstern, z matky Aspirina po Nordtirol) majitele Čapí hnízdo. Velmi lehká klisna, možná až příliš ušlechtilá, však nenašla v této kategorii přemožitelku. Druhou příčku obsadila klisna rakouského chovu Demina po Nihilist z Diany II. majitelů Pavla a Martiny Studničkových z Vrchovan. Třetí příčku obsadila klisna českého chovu Aschely po Nefris z Allison, jejíž majitelkou i chovatelkou je Hana Drábková z Kuchařovic.

V kategorii sedmiletých a starších klisen se předvedly jen tři klisny. Vítězství jednoznačně patřilo dvacetileté Astře po Alex z matky Asta v majetku pana Drápely. Tato klisna porazila svoji stájovou kolegyni osmiletou Natali po Nimrod z Báry a svoji dvanáctiletou dceru Allison po Nugát. Klisna vynikla velmi pěknou kondicí a mechanikou pohybu.

Poslední výstavní kategorie patřila čtyřem předvedeným valachům. Prvenství si odvezl Wintersturmpo Winternacht z Musiky v majetku Lenky Jandové z Božic, která přivezla i třetího ohodnocenéhoStarfighta po Startanzer z Majory. Druhým umístěným byl Max po Mylord z Popelky v majetku Anety Hunalové z Pelhřimova.

Na závěr byl vyhlášen Šampion výstavy, přičemž bylo rozhodnuto samostatně pro kategorii mladých koní a klisen. V kategorii mladých koní zvítězila velmi korektní ušlechtilá klisnička Daylight a v kategorii klisen pak Andromeda.

Překrásnou vozatajskou ukázkou v podání spřežení p. Drápely bylo zakončeno předvedení haflingů.

Po krátké pauze bylo odstartováno vozatajské klání v parkúru. Čtyři vozataji vyrazili na trať se čtrnácti brankami. Pan Drápela s klisnami Astra a Natali získal jednoznačný časový náskok již v prvním kole. Jeho skvělá jízda mu přinesla celkové prvenství. Druhou příčku obsadil pan Vrba s klisnouPalmírou a jako třetí se umístil p. Komárek s Lee Navarem.

I přes dopolední nepřízeň počasí a nižší účast chovatelů se akce zdařila, patří se tak poděkovat všem zúčastněným a organizátorům za velmi dobrou akci s propagací plemene hafling.

 

Hana Drábková

Další fotky z akce najdete na těchto dvou odkazech:
http://aschely.rajce.idnes.cz/Vystava_haflingu_Kucharovice_2013
http://jandovalenka.rajce.idnes.cz/V._Regionalni_vystava_haflingu_v_Kucharovicich/

Obrázky: