Seminář posuzovatelů speciálních výstavních tříd na národní úrovni – Litohošť 2016

Spolek chovatelů irských kobů ČR ve spolupráci s hřebčínem Amerika a s podporou ASCHK ČR připravil v letošním roce ojedinělý odborný seminář zaměřený na posuzování speciálních výstavních tříd, který se konal třetí dubnový víkend v krásných prostorách OLA Ranche v Litohošti. Jako lektorka byla pozvána paní Barbara Taylor Evans z Velké Británie, která je akreditovanou posuzovatelkou u několika britských společností: National Pony Society, British Show Pony Society, Welsh Pony and Cob Society aVeteran Horses Society.  Sama je úspěšnou chovatelkou a posuzování se věnuje již více jak 25 let. Kromě klasických chovatelských tříd posuzuje i jezdecké a hunter třídy. Má opravdu bohaté zkušenosti z domácích i zahraničních výstav. Během své posuzovatelské kariéry měla možnost posuzovat např. i finále jezdeckých tříd v kategorii M+M plemen na nejprestižnější britské výstavě koní všech plemen – HOYS (Horse Of the Year Show). V březnu letošního roku např. posuzovala v Austrálii. V ČR jsme se s ní už setkali v září 2015, a sice na Národní přehlídce původních britských plemen v Pardubicích.

V sobotu dopoledne jsme se v teoretické části s paní Barbarou věnovali hlavně správné přípravě koní do výstavního kruhu s ohledem na jednotlivá plemena. Paní Barbara zdůraznila, že speciální výstavní třídy nemohou být posuzovány jako prosté sportovní soutěže, ale je velmi důležité zaměřit se na posouzení kvality každého poníka vzhledem k danému plemennému standartu. Díky bohatému fotoarchívu paní Gabriely Rotové jsme seminaristům mohli k posouzení předložit dostatek zajímavých fotografií od shetlandských pony přes velšská plemena pony a kob a WPBr až k irským kobům, nad kterými se rozvinula plodná diskuze.

Po obědě nás čekala praktická část. Nejprve jsme se věnovali posuzování jednotlivých plemen na ruce. Díky tomu, že v areálu v sobotu probíhal svod irských kobů, měli jsme možnost naživo posoudit několik z nich. Děkujeme jejich majitelům za to, že byli ochotni nám své koně předvést. Poté přišli na řadu zástupci ostatních plemen. Viděli jsme několik shetlandských pony v obou typech, velšské horské pony, WPBr i velšského koba. Paní posuzovatelka u každého předvedeného jedince zhodnotila jeho exteriér, upozornila na jeho nedostatky, pokud se jednalo o věci, které bylo možné nějakým způsobem zlepšit, tak navrhla i možná řešení, což se týkalo zejména úpravy koní a správných korektur kopyt. V průběhu odpoledne nám paní Barbara také prakticky předvedla, jak poníka do výstavního kruhu upravit. Ukázala nám správný způsob protrhávání hřívy, úpravy ohonu a uší, ale vysvětlila např. také, jak lze „odpotit“ nežádoucí tukový hřeben u klisen. U každého předvedeného plemene rovněž zdůraznila, na čem by se měli tito poníci předvádět. V této části semináře se také hodně diskutovalo o výstavní kondici. Pro mnohé z nás možná bylo trochu překvapením, že to, co my bychom posoudili jako dobrou výstavní kondici, paní Barbara považovala již za počátek obezity. Po krátké pauze pokračoval program semináře v jezdecké hale ukázkami jednotlivých speciálních výstavních tříd s figuranty. Tato část semináře byla velice interaktivní, paní Barbara všem vysvětlovala svá rozhodnutí, ukazovala na figurantech, čeho si mají budoucí posuzovatelé všímat, kladla seminaristům různé otázky, aby je navedla správným směrem. Sobotní den byl zakončen večeří a krátkou diskuzí nad dalšími z mnoha připravených fotografií.

V neděli ráno ještě před zahájením 1. kola LRP 2016 proběhla krátká schůzka seminaristů s paní Barbarou, na které jim paní posuzovatelka doporučila, aby si dělali pečlivé poznámky k jednotlivým soutěžícím do připravených materiálů, aby je po skončení výstavy mohli s paní Barbarou prodiskutovat. Dále jim vysvětlila, proč je důležité soutěžícím sdělit, na základě čeho obsadili konkrétní místo ve třídě a rovněž jakou formu pro předání těchto informací mají budoucí posuzovatelé zvolit. Pak už měli všichni seminaristé plné ruce práce, neboť posuzovali obě pohárové třídy celorepublikové seriálové soutěže Lead Rein pohár 2016, dále dobře obsazenou třídu First Ridden, tři oddělení Mladých vystavovatelů a také otevřenou jezdeckou třídu Open Ridden. V průběhu jednotlivých speciálních výstavních tříd komunikovala paní Barbara s účastníky semináře přes ringstewarda, kterým na této výstavě byla Rafífa Hamoudová. Po dekorování každé jednotlivé třídy přišla paní posuzovatelka za seminaristy, zdůvodnila jim svá rozhodnutí a na místě zodpověděla všechny jejich dotazy k dané problematice. Z celého dne byl díky panu Karlu Jindrovi z hřebčína Magicstar pořízen i videozáznam, který výborně posloužil při odpoledním rozboru konkrétních výkonů v případě odlišných názorů seminaristů a paní Barbary.

Na závěr nedělního odpoledne paní Barbara hovořila také o vhodném úboru posuzovatele, který je např. ve VB velmi přesně specifikován a je nemyslitelné, že by zde posuzovatel do výstavního kruhu přišel bez vhodné pokrývky hlavy. Dále zdůraznila, že absolvování tohoto semináře je jen prvním krůčkem posuzovatelské kariéry, a že je nutné se stále průběžně vzdělávat. Všem účastníkům doporučila, aby několik prvních posuzování absolvovali po boku někoho zkušeného a mohli s ním tak své názory případně konzultovat. Hodně se každý posuzovatel může naučit také tím, že bude sám, jako divák navštěvovat výstavy, sledovat poníky umístěné na předních místech a porovnávat je s danými plemennými standarty.

Celý seminář proběhl ve velmi přátelské atmosféře. Všichni účastníci obdrželi certifikát o absolvování semináře s podpisem školitelky – paní Barbary Taylor Evans, ale také s razítkem ASCHSK ČR a podpisem jejího tajemníka pana Blahoslava Políčka. Velké poděkování si zcela jistě zaslouží pořadatelé – Spolek chovatelů irských kobů ČR a hřebčín Amerika za dobrou organizaci, bohatou náplň semináře i to, že tento nadmíru zajímavý seminář zpřístupnil také zájemcům z řad jiných chovatelských organizací. Za SCHSHP poděkování pořadatelům i paní Barbaře Taylor Evans vyslovila předsedkyně SCHSHP paní Petra Šarochová, s poděkováním se k ní připojila i paní Jarmila Podzemská, sekretářka Asociace chovatelů miniaturních koní ČR. Celý seminář pro všechny, kteří nehovořili anglicky, neúnavně překládala paní Rafífa Hamoudová, za což jí také patří velké díky. Věříme, že tento seminář pomohl účastníkům lépe se zorientovat v dané problematice a že z jejich řad vzejde v budoucnu mnoho kvalitních českých posuzovatelů. Přejeme jim všem hodně úspěchů.

 

Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová, 4/2016