Přeloženo místo konání ZV chladnokrevných klisen

Z důvodu vážného úrazu pořadatele ZV pana L. Pavelky se překládají zkoušky z Karolinky do Martinic u Holešova. Termín 2.8.2011 zůstává, stejně tak určená komise Ing. I. Petrtýl, P. Novák a J. Anderle. Kontaktní osoba za nového pořadatele: p. V. Chytilek 736674887.