Koně kvalifikovaní do finále KMK drezura 2022

Vážení účastníci KMK drezura, níže naleznete seznam koní kvalifikovaných do finále KMK drezura 2022, které se koná ve dnech 23. – 24. 9. 2022 ve Zduchovicích. Prosíme všechny účastníky o kontrolu, zda mají zaslanou přihlášku. V rámci finále KMK bude účastníkům hrazen box pouze v případě, že budou mít všechny nálešitosti, dle zásad KMK. Totéž platí i pro následné vyplacení dotací. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí neváhejte kontaktovat Hanu Civišovou na tel. 777 112 595, přihlášky zasílejte na mail kmk@aschk.cz.

Těšíme se na Vás.

Finále KMK drezura 2022