III. Karlovarská WPC&SHP Show – Nebanice 2017

Do programu této červencové výstavy, pořádané Stájí Prima Horseland ve spolupráci s ČSCHVK, SCHSHP, ACHMK a Chovem koní Nebanice, byly již druhým rokem zařazeny také chovatelské třídy na ruce pro plemeno SHP. Obě dvě shetlandské kategorie včetně jejich šampionátů posuzovala paní Petra Šarochová z hřebčína Domino. Ta byla velmi potěšena nejen hezkou obsazeností tříd, ale i dobrou kvalitou vystavovaných zvířat.

V kategorii standart jsme měli možnost postupně vidět dvanáct poníků, z nich všichni, až na jednoho byli českého chovu. Největší zastoupení zde měli jednoznačně odchovanci hřebčína Viklan Kadov, se kterými soupeřily odchovy paní Libuše Kaprasové a Pštrosí farmy na Čenkově. Jediným importem mezi standartními SHP byla klisna holandského chovu Blissy v.d. Zomerlanden.

Ve třídě ročků se nám přestavily dvě mladé a nadějné klisny sice ze stejného chovu, ale různých majitelů, vranka Kadov Aronia (rodina klisny Birchmoor Amythst) a červená bělka Bohyška of Kadov (rodina klisna K 49 Annabella). Obě byly na výstavu dobře připraveny a korektně předvedeny v požadovaných chodech. Vítězkou se díky hezčí hlavě stala Bohyška of Kadov paní Terezy Kateřiny Petkové z Plzně.

Tříletky reprezentovala hnědá bělka Bellis of Kadov (rodina klisny K 49 Annabella), která se v dubnu letošního roku účastnila také prvního centrálního svodu klisen plemene shetland pony v Kadově, kde byla ze tří předvedených mladých klisen nejlépe hodnocena za končetiny a zapsána do HPK. Jedná se o klisnu v dobrém typu s velmi pěknou hlavou, která ve výstavním kruhu předvedla také hezký pohyb. Paní posuzovatelka by majitelce ovšem doporučila ještě zapracovat na lepší prezentaci poníka ve výstavním kruhu.

Z velmi dobře obsazené třídy klisen a valachů čtyřletých a starších získal nejvyšší hodnocení pětiletý valach Muscari of Kadov (rodina K 49 Annabella) v majetku paní Barbory Jupové, který byl zároveň letos i druhým nejlépe hodnoceným valachem dubnového svodu před komisí. V Nebanicích byl výborně hodnocen za typ, mechaniku pohybu i kvalitní kostru. Celkový dojem ještě umocnilo vynikající předvedení, kondice a připravenost koně. Druhé místo ve třídě si vybojoval nováček výstavních tříd na ruce, odchovanec paní Libuše Kaprasové v majetku paní Petry Lukešové, sedmiletý bělouš – valach Victor of Very (rodina klisny Veronie v.d. Saffraan). I on se ve výstavním kruhu blýskl skvělou připraveností a mechanikou pohybu, jen byl o něco málo lehčí v kostře, než vítězný Muscari. Na třetí místo v této třídě paní posuzovatelka postavila šestiletou vranou klisnu Kadov Azaleu, která sice byla nejtypovějším představitelem SHP v této skupině, ovšem nevydařilo se jí předvedení v pohybu. U ostatních soutěžících shledala paní posuzovatelka drobné nedostatky v typu, kondici a předvedení.

Obě vystavovaná hříbata pod matkou reprezentovala Pštrosí farmu na Čenkově paní ing.Jany Mazancové. Jednalo se o poloviční sourozence po mladém plemenném hřebci Saliberry of Kadov. Více svou kompaktností a lepším typem paní posuzovatelku oslovila vraná klisnička Blackberry Czenkow z matky Blissy v.d. Zomerlanden. Druhé místo získal hřebeček se zbarvením červený strakoš Sunshine Czenkow z matky Velvet Desire Czenkow (rodina klisny Veerle v.d. Woudhoeve). Tato hříbátka si domů odvezla také tituly pro šampiona a vicešampiona hříbat SHP.

Standartní hřebce reprezentoval mladý plemeník licenovaný pro českou PK SHP v loňském roce – Modráček of Kadov (rodina K 49 Annabella), v majetku paní Simony Tiché ze stáje Acheesi. Hřebec byl dobře předveden v pohybu, má krásnou typickou hlavu s dobrým hřebčím výrazem. Po ukončení připouštěcí sezóny mu však do plné výstavní kondice chybělo pár kilogramů a do budoucna je třeba zapracovat na vylepšení komunikace mezi předvádějícím a koněm, která vyústí v dosažení schopnosti tohoto plemeníka se lépe koncentrovat na předvedení.

V šampionátu kategorie se nám pak sešla krásná kolekce standartních poníků, kde na tituly dosáhli dva valaši. Šampionem se stal Muscari of Kadov, vicešampionem Victor of Very.

Mnohem méně než kategorie standardní, byla obsazena kategorie mini. Ve třech třídách se nám představilo pouze pět poníků, z nichž tři byli českého chovu a dva do ČR importováni (Německo a Velká Británie). Ve třídě ročků si změřily síly dvě klisničky českého chovu, Iberka of Kadov (rodina klisny Chasend Isabel) v majetku paní Lucie Kočovské a Fantagiro (rodina klisny 40/370 Farabela)v majetku paní Ladislavy Zimlové. Na Iberce paní posuzovatelka ocenila dobrou kostru, typ i pohyb, jen hlava byla v daný okamžik maličko delší. Fantagiro, která je dcerou dvojnásobného národního šampiona z let 2013 a 2014 a trojnásobného držitele Poháru Anne a Kena Scottových (cena udělovaná každoročně na NŠ SHP nejlepšímu SHP českého chovu) Locksley Permoníka, můžeme také zařadit mezi nadějné mladé klisny. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první účast klisničky na výstavě, byla v její prezentaci znát nejistota a nesoustředěnost. V okamžiku, kdy bude klisna schopná lepšího soustředění, se celá prezentace posune zase o kus výše. Její předvádějící si ovšem zaslouží pochvalu za vhodně zvolený úbor. Celkového lepšího hodnocení ve třídě dosáhla Iberka of Kadov.

Mezi čtyřletými klisnami a valachy se o vítězství utkali dva zástupci stejného hřebčína: domácí Ivysen Madlenka a importovaná Ylsebill vom Ellernbrook, které také nakonec paní posuzovatelka přidělila první místo. Ylsebill je klisna ve velmi pěkném typu, s dobrou mechanikou pohybu, její kondice skvěle odpovídala požadavkům na předvedení ve výstavním kruhu. Je třeba vyzdvihnout také celkovou souladnost jejích tělesných proporcí a velmi hezkou hlavu.  Druhá umístěná Ivysen Madlenka se také dobře předvedla v pohybu, ovšem proti Ylsebill je delší ve hřbetě a její tělesné proporce nejsou v takovém souladu (hloubka hrudníku v poměru k délce končetin).

Hřebčín Ivysen přivezl do Nebanic také svého plemenného hřebce Parlington Midge. Tento úspěšný výstavní matador přijel na výstavu skvěle připraven a i přes to, že letos oslavil své osmnácté narozeniny, byl ve vynikající kondici a v jeho prezentaci bylo jasně čitelné obrovské množství nashromážděných zkušeností. K vítězství ve třídě přidal následně i titul šampiona kategorie mini SHP, vicešampiona dospělých SHP výstavy a vicešampiona plemene. Druhým nejlepším shetlandským poníkem v mini typu se stala Iberka of Kadov, která v závěrečných šampionátech vybojovala ještě titul vicešampiona mladých. Titul šampiona mladých získala klisna Bellis of Kadov.  A šampion plemene? Tím se nestal nikdo jiný, než ten skutečně nejlepší jedinec ze všech vystavených SHP obou kategorií a tím byl letos v Nebanicích zcela jednoznačně Muscari of Kadov. Blahopřejeme majitelce i chovatelce.

Věříme, že tato hezká chovatelská akce zůstane i nadále součástí vydařené Karlovarské výstavy. Děkujeme za její podporu zejména SCHSHP, celému organizačnímu týmu a dále všem sponzorům, kteří přispěli vlastní prací, finanční podporou, či věcnými cenami k hladkému průběhu akce.

 

Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová 8/2017

úvodní foto: Modráček of Kadov

autorky fotografií: Věra Marková a Irena Veisová