Anketa Nejkrásnější kůň startuje

Pátý ročník internetové ankety Nejkrásnější kůň České republiky startuje v pondělí 2. června. Letos se uskuteční podle čínského lunárního kalendáře v Roce dřevěného koně. Poprvé v historii bude mít anketa vlastní stránky (www.nejkuncr.cz), kde se dozvíte všechny potřebné informace.

Aktuální zprávy o kandidátech ankety a jejich úspěšnosti ale bude zveřejňovat i tento server.
Hlasovat se ovšem bude jen na www.nejkuncr.cz a opět s časovým omezením:
Půjde to pouze v daném termínu od 0:00 do 23:59.
Pro udělení hlasu je nutné vyplnit jméno, příjmení a e-mailovou adresu, na které by v případě  potřeby bylo možné pořadatelem hlas ověřit. V případě, že nebude možné hlas ověřit, pořadatel si vyhrazuje právo hlas v anketě nezapočítat.  Pro statistiku slouží i další nepovinné pole „kraj.“ Hlasovat je možné pouze jednou z každé e-mailové adresy.
A výsledky hlasování nebudou pro co největší regulérnost zveřejňovány průběžně,
ale až po skončení hlasování v každé divizi (a samozřejmě také až po skončení finále).
Vyhlášení výsledků ankety a předvedení nejúspěšnějších koní uvidí nejdříve – a premiérově – návštěvníci Chovatelského dne Zemského hřebčince Písek v sobotu 23. srpna.
Druhým místem stejné prezentace bude Lysá nad Labem, přesněji program 21. ročníku výstavy Kůň (sobota 20. září).
O titul Nejkrásnějšího koně ČR roku 2014 se utkají zástupci 32 plemen –
tedy i těch, jejichž základní evidence je vedena v zahraničí. V České republice totiž existuje 13 uznaných chovatelských sdružení, která vedou „jen“ 22 plemenných knih koní. A právě z toho důvodu mohou a také budou v anketě hlasovat obyvatelé celé planety.

Pět zásadních změn
V čem je V. ročník ankety proti těm minulým jiný?

  • Anketa má, jak jsme již zmínili, nové samostatné webové stránky www.nejkujncr.cz
  • Budou soutěžit tři další, světově významná a i u nás už dosti početná plemena – zástupci Královské plemenné knihy holandského teplokrevníka (KWPN), hannoverského a holštýnského koně.
  • Soutěžící se představí ve dvou portrétech, povinném (v zootechnickém postoji) a volném, který vybere majitel (držitel) koně.
  • Poprvé bude vyhlášen vítěz Chovatelského poháru, na základě neveřejného hlasování vybraných odborníků.
  • Zcela zásadní změnou bude finanční ohodnocení majitele (držitele) koně za účast ve finále, za vítězství v anketě a umístění na 2. – 4. místě a za vítězství v Chovatelském poháru.

Pořadatelem ankety je Asociace svazů chovatelů koní ČR ve spolupráci s vydavatelstvím odborných časopisů a publikací Profi Press, Zemským hřebčincem Písek a Výstavištěm Lysá nad Labem.
Mediálními partnery jsou specializované servery Equichannel, Jezdci a Distanc, aktuální informace  bude pochopitelně přinášet i server Asociace svazů chovatelů koní ČR (ASCHK).
Prezentaci ankety podpoří rovněž tištěné tituly společnosti Profi Press – týdeník Zemědělec a měsíčníky Náš chov a Farmář.

Autor: Jiří Křepelka