2. kolo MSRŠ – Ranč u Tuffa – Dobrotice u Holešova

První červnovou sobotu se příznivci speciálních výstavních tříd (SVT) sešli na druhém kole Moravského Show and Ride šampionátu v Dobroticích u Holešova. Hostitelem druhého kola byl Ranč u Tuffa paní Martiny Horákové. Celý soutěžní den provázelo horké letní počasí, přesto v Dobroticích panovala příjemná atmosféra. Pro soutěžící si pořadatel připravil celkem 8 disciplín, které se skládaly z šesti speciálních výstavních tříd a dvou jezdeckých her. SVT Lead Rein, First Ridden a Mladý vystavovatel byly zařazeny mezi bodované soutěže MSRŠ 2016 a dle pravidel rozděleny na 2 samostatná oddělení: pro pony s KVH do 110 cm a pro pony s KVH 111-148 cm. V posuzování se střídaly dámy Jana Horáčková, Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová.

Program zahájili ti nejmenší, tedy děti do 9 let na ponících vedených vodičem. Do první LR třídy nastoupilo celkem 8 týmů. Věk jezdců se pohyboval od 4 do 7 let, 5 z nich startovalo na čistokrevných shetlandských ponících (Charm v. Tanneck, Unity Domino, Chewvalley Iris, Lucián, Emma v. Portma Zathe).  Ve třídě jsme viděli úplné nováčky i již ostřílené závodníky.  Nejlépe svého poníka předvedl tým JK Hubička Telnice. Čtyřletá Adélka Selyben (vodič paní Eva Pecharová), která sedlala zapůjčenou shetlandskou klisnu Emma v. Portma Zathe, předvedla velmi pěkný sed a na svůj věk vysokou jezdeckou úroveň. Klisna Emma sice dostala nižší hodnocení za exteriér, ale na druhou stranu velmi vysoké známky za spolupráci s dítětem a vodičem, vynikající prezentaci a připravenost.  Druhé a třetí místo bylo velice těsné. Lépe z tohoto vzájemného souboje vyšel valášek Lucián, kterého jezdil čtyřletý Adam Moštek z JS Beáty Moštkové v Čeladné. Malý Adam v klusových pasážích zatím nevysedával, ale předvedl velmi pěkný sed a Lucián ochotně a klidně vykonával vše, o co byl svým jezdcem avodičem požádán. Třetí místo náleží klisně Chewvalley Iris(majitelka paní Ludmila Ondřejová, Zubří), kterou nám ve výstavním kruhu představila pětiletá Rozálie Liďáková z JK Valašsko s vodičem paní Michaelou Porubovou.  Iris je velmi pěkným a typovým reprezentantem plemene a vykazuje i dobré pracovní vlastnosti. U tohoto týmu je ale ještě třeba zapracovat na celkové souhře, která byla asi jedinou jeho slabinou. Místy hlubší povrch předvadiště způsobil, že se zde zejména menším poníkům hůře chodilo a to se u některých z nich odrazilo na ochotě, s jakou reagovali na podněty malých jezdců a vodičů, což byl i případ Iris, a proto obsadila 3. místo. Čtvrtou příčku si vybojovala Laura Nikelová s maminkou paní Kateřinou Nikelovou, které startovaly s hnědkou Eponou za Jarošův Statek ve Studénce. Tento tým velmi chválíme za vhodně zvolený outfit a velmi pěknou sladěnost všech jeho členů. U Epony je ještě třeba vylepšit komunikaci mezi ní a vodičem. Při individuální prezentaci jsme v klusové pasáži viděli, jak se Epona se svým vodičem přetahuje a snaží se ho vytlačit z osmičky ven, což se odrazilo na jejím hodnocení. Pátou bodovanou příčku obsadila Sára Skulinová se strakatou klisnou Yakari s vodičem paní Žanetou Skulinovou z JK Sarah Vendryně. Klisna Yakari byla nauzděna barevnou nylonovou uzdečkou s duhovými otěžemi, což neodpovídá duchu speciálních výstavních tříd, které mají své kořeny ve VB. Vhodnější by bylo použít klasikou koženou uzdečku z ploché kůže s anglickým nánosníkem. Všichni ostatní soutěžící se umístili shodně na šestém místě. V této třídě jsme zaznamenaly u některých z nich nejen nedostatky na výstroji, ale také velkou nejistotu některých vodičů, kteří zejména v individuální části nedokázali správně zajet předepsanou úlohu.

Ve druhé skupině leadreinistů, kteří startovali na ponících do 148 cm KVH, se nám představily čtyři týmy. Pro vítězství si dojela devítiletá Nela Tomaníkovás valachem Taso z Jezdeckého spolku Alka s vodičem paní Dagmar Kaclerovou. Jejich předvedení bylo po všech stránkách povedené. Shlédli jsme exteriérově korektního poníka v líbivém typu, ochotně spolupracujícího a naprosto poslušného, dobře jezdící dítě a fungujícího vodiče.  Druhé místo obsadila nejmladší soutěžící ve třídě – pětiletá Klárka Moštková s bělkou Jenny z JS paní Beáty Moštkové z Čeladné. Jenny se posuzovatelům velmi líbila nejen po stránce exteriéru, ale i z hlediska vhodného charakteru a přiměřeného temperamentu, předvedla slušný krok a hezký pohyb v klusu. Klárka ukázala vcelku pěkný sed, jen občas jí ještě utekly paty nahoru. Klárka jezdila na delší otěži s minimálním kontaktem oproti první umístěné Nele, která díky vyváženému sedu a klidné ruce zvládla již vytvořit a udržet lehký kontakt na otěži po celou dobu soutěže. Na třetí pozici posuzovatelé umístili tým z hřebčína KVR – Křivá Voda ve složení Nebo Bridget JonesNikola Špičková a vodič paní Petra Špičková. Nebo Bridget Jones byla jedinou reprezentantkou čistokrevných velšských plemen v této třídě. I když před svým příjezdem do ČR byla již v zahraničí vystavována, v LR měla na české půdě svou premiéru a můžeme říci, že ji zvládla se ctí. Čtvrté místo si z Dobrotic odvezla reprezentantka Ranče na Kopečku – bělka Julinka s jezdkyní Terezií Doleželovou a vodičem paní Janou Doleželovou. Julinka nastoupila do výstavního kruhu nedostatečně vyčištěná a nevhodně upravená a tomuto týmu se dále nepodařilo správně zajet úlohu vypsanou pro individuální předvedení. Je třeba zdůraznit, že se jedná o speciální VÝSTAVNÍ  třídu, tudíž součástí hodnocení není jen exteriér, typ a výkon, ale i upravenost předváděného poníka, v čemž zatím mají někteří vystavovatelé velké rezervy a této stránce hodnocení mnozí z nich nepřikládají žádnou důležitost.

Druhou výstavní třídou, která je v rámci MSRŠ bodována, je třída začínajících jezdců. V kategorii do 110 cm startovaly dvě dvojice. Velice hezký výkon předvedla klisna Unity Domino (shetlandský pony ve standartním typu, KVH 95 cm, maj. paní Jana Ondřejová), kterou jezdila Lenka Ondřejová a společně reprezentovaly JK Valaško, Prostřední Bečva. Sebejisté předvedení poníka ve všech chodech, dobrý cval na obě ruce a velmi hezký souladný obrázek, to bylo to, co tato dvojice nabídla nejen posuzovatelům, ale i divákům.  Její konkurentkou ve výstavním kruhu byla Sára Skulinová s klisnou bez doloženého původu Yakari, soutěžící za JK Sarah, Vendryně. Tato dvojice se zatím ještě nemohla s tou předcházející měřit. Zde je nutné zapracovat nejen na získání rovnováhy jezdkyně, zklidnění vysoké ruky a z toho vyplývajícím korektním vedením poníka, ale také na cvalových pasážích, které nám tato dvojice vůbec nepředvedla. Proto zcela jasně zvítězila Lenka Ondřejová s Unity Domino.

V kategorii pony s KVH do 148 cm nám do výstavního kruhu nastoupilo pět dvojic. Jedna z nich se této výstavní třídy se souhlasem pořadatele zúčastnila mimo soutěž, protože jezdkyně již nesplňovala předepsaný věkový limit pro účast ve FR třídě. Ze čtyř hodnocených účastníků soutěž dokončili pouze tři, neboť jedna dvojice byla pro pád diskvalifikována. Zcela jednoznačné bylo i vítězství v této třídě. Stužkou za první místo byla po zásluze odměněna jezdkyněKateřina Svobodová, která předváděla valacha Taso (Jezdecký spolek Alka). V jejich podání jsme viděli velmi dobrou spolupráci jezdce a poníka, správně zajetou individuální úlohu, dostatečně prostorný krok, vyhovující tempo v klusových i cvalových pasážích. Druhá umístěná dvojice  – Anna Kaclerová a Princezna (ČSP) –  soutěžila za stejný subjekt. Za dobrého FR poníka je považován ten, který v naprostém klidu přijímá pokyny svého jezdce a bez prodlev a odporu vykonává udílené pokyny. Ovšem tím jeho vlastní iniciativa musí skončit. Je nežádoucí, aby FR poník z vlastní vůle předcházel pokynům udíleným jezdcem a vymykal se jeho kontrole, což byl bohužel jeden z problémů v prezentaci klisny Princezny. Tím druhým bylo u této klisny neklidné stání. Velmi podobné nedostatky jako u Princezny jsme viděli také u třetí umístěné dvojice – Alexandry Dědičové s WPBr klisnou Kyšpou  ze stáje Manziana. Kromě nich tato jezdkyně nastoupila do soutěže v chapsech a místo doporučené vykrojené podsedlové dečky zvolila velkou čabraku.

Mladý vystavovatel je u dětí a juniorů jednoznačně nejoblíbenější výstavní třídou, o čemž svědčí i bohatá účast v obou skupinách MV na 2. kole MSRŠ. V kategorii menších pony se nám představilo deset mladých vystavovatelů, z nichž devět předvádělo shetlandské poníky. Jejich úkolem bylo ve vhodném tempu předvést své svěřence v kroku a klusu, dále postavit poníka do výstavního postoje, zaujmout jeho pozornost a při čekání v řadě udržet poníka v klidu. Tento náročný úkol nejlépe zvládla Lenka Ondřejová s klisnou Unity Domino z JK Valašsko. Jako druhá se umístila čtyřletá Adélka Selyben se shetlandskou klisnou v mini typu Emmou v. Portma Zathe z JK Hubička Telnice. Třetí příčku vybojovala reprezentantka Ranče u Tuffa Barbora Otáhalovás valachem SHP Goofy, za kterým se umístila Alexandra Dědičová s dalším ze SHP valachů Luciánem (JS Beáty Moštkové, Čeladná) a páté bodované místo obsadila opět zástupkyně pořádajícího subjektu Sabina Olivíková a Bon Bon Domino.  V této výstavní třídě jsme zaznamenali u mnoha soutěžících stále se opakující nedostatky. Spousta soutěžících vůbec nevěděla, jak by měl vypadat výstavní postoj a že je třeba poníky do něj nejen postavit, ale také je v něm udržet po dobu, než si posuzovatel poníka prohlédne. Mnoho dětí také nemělo bičík, a pokud poník nechtěl naklusat, neměli ho čím pobídnout, proto jsme v této třídě viděli mnohokrát opakující se obrázek dítěte, které za sebou poníka bezradně táhne. Je třeba si uvědomit, že bičík, nebo výstavní hůlka je zcela nezbytnou výbavou každého vystavovatele a neslouží k trestání poníka. Je prodlouženou rukou předvádějícího, která v případě potřeby koriguje pohyb poníka a jeho chování ve výstavním kruhu. Dalším velkým nešvarem je předbíhání poníka. Všichni vystavovatelé by měli vědět, že se mají při předvádění pohybovat vedle koně, nikoliv před ním, což je jedno ze zcela základních pravidel bezpečné manipulace s koněm.

Třída Mladých vystavovatelů s poníky do 148 cm KVH byla ještě obsazenější.  Do soutěže nastoupilo 15 mladých vystavovatelů. Jedna z dvojic byla diskvalifikována pro nevhodné chování koně ve výstavním kruhu. I zde se soutěžící potýkali s podobnými problémy jako jejich kolegové v předcházející třídě. Kromě toho jsme se v této třídě velmi často setkávali s tím, že vystavovatelé nedokázali odhadnout vyhovující tempo, potřebné pro korektní předvedení toho kterého poníka. Tato speciální výstavní třída je hlavně o vystavovatelském umění, kdy se po soutěžících požaduje, aby svého svěřence předvedli posuzovateli v co nejlepším světle, aby mu ukázali to, co je na poníkovi nejlepší. K tomu nejkrásnějšímu, mimo samotný exteriér, čím každý kůň, nebo pony disponuje, je i elegantní pohyb. Mnoho z vystavovaných poníků sice mělo fyzické dispozice k tomu, aby tuto svou nádhernou stránku ukázalo, ale jen velmi málo vystavovatelů toho využilo a umělo eleganci pohybu svého poníka předvést.  Nejlépe si s touto výzvou poradili reprezentanti jezdeckého spolku Alka – Kateřina Svobodová a valach Taso.  Výborně odhadnuté tempo, skvěle zvládnutý výstavní postoj i naprosto klidné stání v řadě vyneslo této dvojici první místo. Velmi těsně druhý se umístil valach Brego, který předvedl nádherný pohyb v klusu. Vystavovala ho Zoja Černá (Ranč u Tuffa). Třetí příčku si velmi hezkým výkonem vybojovala reprezentantka hřebčína KVR – Křivá VodaMichaela Špičková s dvouletou klisnou WMP WithymeadCristal. Krásně předvedený pony v pohybu, dobře zvládnutý výstavní postoj, to byla hlavní pozitiva této dvojice, která ale ještě musí zapracovat na klidnějším stání v řadě. Velkou radostí pro pořádající Ranč u Tuffa bylo čtvrté místo Natálie Pineckerové a valacha Willy, jejichž prezentace neobsahovala žádné zásadní chyby, ale do budoucna by bylo dobré předvádět poníka v živějším tempu a naučit se s ním lépe komunikovat.  Do pětice nejlepších se probojovala i Terezie Doleželová s klisnou Julinkou, reprezentanti Ranče Na kopečku, která se potýkala s podobnými problémy jako čtvrtá umístěná Natálie. Velmi častým nešvarem této třídy bylo neklidné stání poníků v řadě. Ačkoliv se laikům Mladý vystavovatel může jevit jako jednoduchá a lehká disciplína, opak je pravdou a všichni ti, kteří si ji vyzkoušeli, vědí, že je třeba předvádějícího i poníka velmi pečlivě připravit, čehož se nedá dosáhnout jinak, než pravidelným a poctivým tréninkem.

Kromě speciálních výstavních tříd pořadatel pro soutěžící připravil i dvě jízdy zručnosti, které ve všech ohledech prověřily připravenost a charakter účastnících se poníků, šikovnost malých jezdců a dobrý postřeh vodičů. V jízdě zručnosti pro děti do 9 let na poníkovi vedené vodičem slavili vítězství zástupci domácí stáje Antonie Dospíšilová, klisna SHP Charm v. Tanneck a vodič paní Veronika Schmolzová. Obdobný kurz jako pro jízdu zručnosti s vodičem připravil pořadatel pro soutěžící i v jízdě zručnosti na oprati. Zde byl nejúspěšnější pan Bořek Stehno, který předvedl mladou tříletou klisnu WMP Tyli. Společně reprezentovali Bostranch Oldřichov.

Máme velikou radost z toho, že i na Moravě se do speciálních výstavních tříd zapojuje stále více dětí a poníků. V tomto kole jsme ve speciálních výstavních třídách viděli již devět čistokrevných shetlandských pony!!! Poděkování patří všem, kteří do Dobrotic přijeli a zúčastnili se. Blahopřejeme těm, kteří získali další body do celoročního bodování, a děkujeme pořadatelům za dobře zvládnutou organizaci a hezký den, který připravili pro všechny zúčastněné i diváky. Za podporu seriálové soutěže MSRŠ děkujeme Svazu chovatelů shetlandských pony. 2. kolo MSRŠ v Dobroticích sponzorsky podpořil také časopis Svět koní, město Zlín a město Holešov. Děkujeme všem za podporu a pomoc.

Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová, 6/2016